Aktualności

Klasa 2D na zajęciach na Politechnice Wrocławskiej

Klasa 2D na zajęciach na Politechnice Wrocławskiej, w trakcie których obliczali współczynnik lepkości, badali zjawiska rezonansu elektromagnetycznego, siatkę dyfrakcyjną oraz rozszerzalność cieplną.😁📚