Aktualności

Bezpłatna i całodobowa linia dla osób potrzebujących pomocy lub wsparcia

Bezpłatna i całodobowa linia dla osób potrzebujących pomocy lub wsparcia
Pomocą otoczą również szkolny psycholog, p. A. Nowaczewska oraz szkolny pedagog, p. A. Fitrzyk.