Aktualności

Poznaj prawdę a prawda cię uwolni

0 grudnia uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym „Poznaj prawdę a prawda cię uwolni”, poprowadzonym przez Marcina Tyburczego z Fundacji Latarnia. Było to ciekawe spotkanie muzyczne, połączone z propagowaniem wśród młodzieży stylu życia wolnego od wszelkiego rodzaju nałogów i przemocy.

Organizatorkami spotkania były pani Maria Gajewska-Łyżwa i pani Alicja Fitrzyk.