Aktualności

Zdalne lekcje

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia materiały edukacyjne, które pozwolą uzupełnić i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.