Aktualności

Wycieczka na Koci Grzbiet

W tak piękny piątek klasa 2J pozdrawia z wycieczki na Koci Grzbiet☀☀