Aktualności

Poznaj prawdę, a prawda Cię uwolni

Czy lubicie, gdy was ktoś okłamuje?” To pytanie klucz, które rozpoczęło w dniu wczorajszym warsztaty profilaktyczne w II Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie w którym wzięły udział wszystkie klasy pierwsze. Spotkanie prowadził Marcin Tyburczy z Fundacji Latarnia. Organizuje on warsztaty dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Hasło przewodnie wiechlickich warsztatów brzmiało: „Poznaj prawdę, a prawda Cię uwolni”.
Było to ciekawe spotkanie, podczas którego zaproszony gość propagował wśród młodzieży styl życia wolny od wszelkiego rodzaju nałogów. Istotnym elementem warsztatów były snute przez prowadzącego prawdziwe życiowe historie. Zanim trafił do fundacji przechodził różne koleje losu. Ma na swoim koncie pobyt w placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych, wpadł w sidła uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy.
Celem, który stawia przed sobą Marcin jest zachęcenie młodzieży do poszukiwania wartości i sensu życia wolnych od uzależnienia i przemocy. Budowanie relacji z innymi ludźmi na przykazaniu miłości bliźniego, co w obecnym czasie przemocy, cyberprzemocy powinno być podstawą każdego działania.
Opowieści prowadzącego przeplatane były świetnymi rapowymi kawałkami. Teksty Marcina, są mocne, a przekaz jasny i prosty. „Narkotyki doprowadziły mnie na dno, udało mi się jednak wygrać bitwę pomiędzy życiem, a śmiercią” – mówi w jednym z kawałków.
Młodzież żywo reagowała podczas występu, ponieważ poruszane przez artystę tematy były im bardzo bliskie. Po spotkaniu uczestnicy dyskutowali z Marcinem o jego drodze życiowej, która po tylu wybojach wyprowadziła go na prostą. Nie tylko wyrwał się z marginesu, ale też pomaga innym.
Organizatorki : Alicja Fitrzyk i Maria Grajewska -Łyżwa