Aktualności

Spotkanie z funkcjonariuszami Służby Więziennej

26 maja uczniowie wszystkich klas trzecich wzięli udział w spotkaniu przeprowadzonym przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w ramach szeroko rozumianej profilaktyki mającej na celu niwelowanie zachowań ryzykownych. Funkcjonariusze udzielili także informacji związanej z możliwością zatrudnienia w Służbie Więziennej a także kształcenia w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.
Organizatorki ; p. Alicja Fitrzyk i p. Agnieszka Nowaczewska