Aktualności

7 grudnia odbyło się spotkania w ramach programu profilaktycznego: dla klas pierwszych pt. Poznaj prawdę a prawda cię wyzwoli oraz warsztaty nt. Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, w których udział brali  również uczniowie z kl. 2a, 3b, 3e. Spotkania prowadzili państwo Daria i Marcin Tyburczy z fundacji Latarnia w Strzelcach Opolskich.