Aktualności

II miejsce w Powiatowym Konkursie Pieśni Wczesnośredniowiecznych

Aurelia Duraj i Wiktoria Gontarz z klasy 3A zajęły II miejsce w Powiatowym Konkursie Pieśni Wczesnośredniowiecznych. Konkurs był częścią Pikniku Historycznego. Oprócz konkursu pieśni, były gry, zabawy i pieczone kiełbaski. W pikniku uczestniczyli uczniowie i uczennice z klasy 2C i 3A. Wiktorii i Aurelii gratulujemy u życzymy dalszych sukcesów.