KLASA 1B – JĘZYKOWA

Klasa o orientacji na języki obce. Kierowana jest do uczniów marzących o karierze w dyplomacji, na międzynarodowym rynku pracy, administracji, pracy w branży turystycznej, Wysokie  kompetencje językowe i przedmiotowe absolwentów klas językowych pozwalają także na szerokie korzystanie z oferty studiów zagranicznych.
Absolwenci tej klasy wybierają studia na kierunkach filologicznych (np. amerykanistyka, anglistyka, arabistyka, iberystyka, japonistyka), społecznych, socjologicznych.

Liczba miejsc: 30. Cykl kształcenia: 4 lata. Minimum punktowe: brak. Maksimum punktowe: 200.

Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone:

  • język angielski,
  • język polski,
  • wos.

Pierwszy język obcy:

  • j. angielski

Drugi język obcy:

  • j. niemiecki

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

  • j. polski
  • matematyka
  • język obcy
  • historia lub wos (pod uwagę brana jest wyższa ocena)

Znajdź nas w Internecie:
https://2lodzierzoniow.pl
www.facebook.com/2lodzierzoniow