KLASA 1A – BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Klasa o orientacji na przedmioty przyrodnicze. Zajęcia prowadzone w tej klasie pozwalają na rozwijanie szerokich zainteresowań i różnorodnych uzdolnień w zakresie poznawania i badania otaczającego nas świata przyrody. Program dydaktyczny wzbogacony jest wykładami i zajęciami laboratoryjnymi na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej.
Klasę powinny wybierać osoby o zainteresowaniach przyrodniczych, lubiące biologię i chemię i wiążące swoją przyszłość przede wszystkim ze studiami medycznymi, a także z biologią, biotechnologią, ekologią.

Liczba miejsc: 30. Cykl kształcenia: 4 lata. Minimum punktowe: brak. Maksimum punktowe: 200.

Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone:

  • biologia,
  • chemia,
  • matematyka.

Pierwszy język obcy:

  • j. angielski

Drugi język obcy:

  • j. niemiecki,
  • j. łaciński w medycynie.

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

  • j. polski,
  • matematyka,
  • biologia chemia lub fizyka (pod uwagę brana jest wyższa ocena).

Znajdź nas w Internecie:
https://2lodzierzoniow.pl
www.facebook.com/2lodzierzoniow