KLASA 1B – HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

Klasa o orientacji na przedmioty humanistyczne. Przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych historią, językiem polskim i wiedzą o społeczeństwie.
Absolwenci tej klasy wybierają studia na kierunkach humanistycznych (polonistyka, historia, politologia, dziennikarstwo, historia sztuki , archeologia, etnografia, europeistyka, kulturoznawstwo i inne kierunki filologiczne).

Liczba miejsc: 30. Cykl kształcenia: 4 lata. Minimum punktowe: brak. Maksimum punktowe: 200.

Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone:

  • język polski,
  • język angielski,
  • historia.

Pierwszy język obcy:

  • j. angielski

Drugi język obcy:

  • j. niemiecki

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

  • j. polski,
  • matematyka,
  • język obcy, historia lub wos (pod uwagę brana jest wyższa ocena).

Znajdź nas w Internecie:
https://2lodzierzoniow.pl
www.facebook.com/2lodzierzoniow