KLASA 1E – JĘZYKOWA

Klasa o orientacji na języki obce. Proces dydaktyczny wzbogacają wymiany międzyszkolne młodzieży ze szkołami z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Od kilkunastu lat uczestniczymy w pracach Międzynarodowej Sieci Szkół ST. Marienthal. Wysokie kompetencje językowe i przedmiotowe absolwentów klas językowych pozwalają na szerokie korzystanie z oferty studiów zagranicznych.
Absolwenci tej klasy wybierają studia na kierunkach filologicznych, społecznych, socjologicznych, psychologicznych.

Liczba miejsc: 30. Cykl kształcenia: 4 lata. Minimum punktowe: brak. Maksimum punktowe: 200.

Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone:

  • język angielski,
  • język polski,
  • wos.

Pierwszy język obcy:

  • j. angielski

Drugi język obcy:

  • j. niemiecki

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

  • j. polski,
  • matematyka,
  • język obcy historia lub wos (pod uwagę brana jest wyższa ocena).

Znajdź nas w Internecie:
https://2lodzierzoniow.pl
www.facebook.com/2lodzierzoniow