Aktualności

Harmonogram egzaminu maturalnego

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku

Czytaj więcej
Aktualności

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Maturzystów

Wrocław 2020-04-24

Drodzy Maturzyści!
Szanowni Państwo Rodzice, Dyrektorzy i Nauczyciele!

W piątek 24 kwietnia br. dla uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników kończy się rok szkolny 2019/2020. Rok trudny- epidemia koronawirusa spowodowała zawieszenie zajęć w szkołach od
12 marca i konieczność prowadzenia nauczania na odległość. Tym goręcej gratuluję młodzieży ukończenia szkoły. Serdeczne podziękowania kieruję
do wszystkich, którzy przyłożyli rękę do tego sukcesu, zwłaszcza do rodziców, dyrektorów, wychowawców i nauczycieli. Dobra robota – wszyscy Państwo możecie być z siebie dumni! Termin i sposób wydania świadectw ukończenia szkoły określą dyrektorzy dbając o zasady bezpieczeństwa i higieny.

Koleżanki i Koledzy Dyrektorzy i Nauczyciele!

Nam, kadrze pedagogicznej, przypadło w udziale ważne i odpowiedzialne zadanie wychowywania i kształcenia młodego pokolenia. Przekazywania umiejętności i wiedzy, formowania osobowości, hartowania charakterów. Wychowania uczniów na ludzi mądrych, dobrych, samodzielnych, pomocnych, aktywnych. Ludzi o otwartych głowach, gorących sercach, czystych rękach
i prostych moralnych kręgosłupach. Kochających Polskę i naszą małą ojczyznę Dolny Śląsk. Szanujących innych ludzi, inne nacje i inne państwa. Takich, którzy śmiało krocząc przez życie wiele osiągną, będą kimś, przerosną swoich mistrzów.

Serdecznie dziękując za zaangażowanie i wszystkie dotyc...

Czytaj więcej
Aktualności

Rekrutacja nauczycieli gotowych poprowadzić lekcje przed kamerami TVP

Telewizja Polska S.A. postanowiła włączyć się w proces edukacyjny, wspierając szkoły ofertą kierowaną do uczniów, a polegającą na opracowaniu cyklu lekcji, emitowanych na kilku kanałach TVP. Niezbędny jest w tym udział doświadczonych nauczycieli. Zwracam się więc do Państwa o pomoc w rekrutacji nauczycieli gotowych poprowadzić lekcje przed kamerami TVP. Przygotowane one będą według poniższych zasad.

 • lekcje przygotowywane na Dolnym Śląsku mają obejmować język angielski i język niemiecki;
 • poziom nauczania – wszystkie klasy liceum ogólnokształcącego, zarówno ponadgimnazjalnego, jak i ponadpodstawowego;
 • jednostka lekcyjna trwać ma 25 minut (samo nagranie może trwać dłużej, po zmontowaniu będzie to 25 min.);
 • nagranie dokonane będzie w siedzibie TVP we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej;
 • szczegóły dotyczące wyposażenia studia w pomoce będą ustalane między nauczycielem a TVP w kontakcie telefonicznym;
 • termin nagrania będzie ustalany każdorazowo w uzgodnieniu między nauczycielem a TVP;
 • TVP zapowiada wynagrodzenie dla nauczycieli, ale kwoty nie są jeszcze ustalone.

W przygotowaniu lekcji nauczycieli wspierać będą doradcy metodyczni. Zgłoszenie nauczycieli powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • szkoła
 • nauczany przedmiot (język angielski lub język niemiecki);
 • dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).

Nauczycieli należy poinformować, że podanie przez nich prywatnego numeru telefonu jest równoznaczne z wyr...

Czytaj więcej
Aktualności

Informacja dotycząca organizacji pracy szkoły

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym w kraju i ogłoszeniem przez WHO pandemii koronawirusa (COVID-19), w trosce o zdrowie obsługiwanych klientów oraz pracowników szkoły wprowadza się zmianę organizacji pracy szkoły. W dniach od 17 marca do 24 maja 2020 r. dostęp do budynków szkoły jest ograniczony.

W sprawach ważnych i pilnych możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

II Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II
ul. Garncarska 1
58-200 Dzierżoniów

Sekretariat czynny od 8:00 do 13:00
tel. 74 8314696
e-mail: lodzierzoniow@op.pl

Czytaj więcej
Aktualności

Zdalne lekcje

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia materiały edukacyjne, które pozwolą uzupełnić i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Czytaj więcej