Aktualności

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Maturzystów

Wrocław 2020-04-24

Drodzy Maturzyści!
Szanowni Państwo Rodzice, Dyrektorzy i Nauczyciele!

W piątek 24 kwietnia br. dla uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników kończy się rok szkolny 2019/2020. Rok trudny- epidemia koronawirusa spowodowała zawieszenie zajęć w szkołach od
12 marca i konieczność prowadzenia nauczania na odległość. Tym goręcej gratuluję młodzieży ukończenia szkoły. Serdeczne podziękowania kieruję
do wszystkich, którzy przyłożyli rękę do tego sukcesu, zwłaszcza do rodziców, dyrektorów, wychowawców i nauczycieli. Dobra robota – wszyscy Państwo możecie być z siebie dumni! Termin i sposób wydania świadectw ukończenia szkoły określą dyrektorzy dbając o zasady bezpieczeństwa i higieny.

Koleżanki i Koledzy Dyrektorzy i Nauczyciele!

Nam, kadrze pedagogicznej, przypadło w udziale ważne i odpowiedzialne zadanie wychowywania i kształcenia młodego pokolenia. Przekazywania umiejętności i wiedzy, formowania osobowości, hartowania charakterów. Wychowania uczniów na ludzi mądrych, dobrych, samodzielnych, pomocnych, aktywnych. Ludzi o otwartych głowach, gorących sercach, czystych rękach
i prostych moralnych kręgosłupach. Kochających Polskę i naszą małą ojczyznę Dolny Śląsk. Szanujących innych ludzi, inne nacje i inne państwa. Takich, którzy śmiało krocząc przez życie wiele osiągną, będą kimś, przerosną swoich mistrzów.

Serdecznie dziękując za zaangażowanie i wszystkie dotyc...

Czytaj więcej
Aktualności

Rekrutacja nauczycieli gotowych poprowadzić lekcje przed kamerami TVP

Telewizja Polska S.A. postanowiła włączyć się w proces edukacyjny, wspierając szkoły ofertą kierowaną do uczniów, a polegającą na opracowaniu cyklu lekcji, emitowanych na kilku kanałach TVP. Niezbędny jest w tym udział doświadczonych nauczycieli. Zwracam się więc do Państwa o pomoc w rekrutacji nauczycieli gotowych poprowadzić lekcje przed kamerami TVP. Przygotowane one będą według poniższych zasad.

 • lekcje przygotowywane na Dolnym Śląsku mają obejmować język angielski i język niemiecki;
 • poziom nauczania – wszystkie klasy liceum ogólnokształcącego, zarówno ponadgimnazjalnego, jak i ponadpodstawowego;
 • jednostka lekcyjna trwać ma 25 minut (samo nagranie może trwać dłużej, po zmontowaniu będzie to 25 min.);
 • nagranie dokonane będzie w siedzibie TVP we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej;
 • szczegóły dotyczące wyposażenia studia w pomoce będą ustalane między nauczycielem a TVP w kontakcie telefonicznym;
 • termin nagrania będzie ustalany każdorazowo w uzgodnieniu między nauczycielem a TVP;
 • TVP zapowiada wynagrodzenie dla nauczycieli, ale kwoty nie są jeszcze ustalone.

W przygotowaniu lekcji nauczycieli wspierać będą doradcy metodyczni. Zgłoszenie nauczycieli powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • szkoła
 • nauczany przedmiot (język angielski lub język niemiecki);
 • dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).

Nauczycieli należy poinformować, że podanie przez nich prywatnego numeru telefonu jest równoznaczne z wyr...

Czytaj więcej