PAM

PROGRAM AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY (PAM)
W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM TO:

  • nowatorska inicjatywa Powiatu Dzierżoniowskiego,
  • przykład inspirującej współpracy samorządów lokalnych, instytucji państwowych i osób fizycznych,
  • długofalowe przedsięwzięcie budujące poczucie wspólnej odpowiedzialności ludzi dorosłych za tworzenie dzieciom i młodzieży dobrych i bezpiecznych warunków rozwoju.

Misja PAM

Spójne działania szkół i placówek oświatowych, organów prowadzących, służb państwowych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, duchowieństwa, rodziców w zakresie tworzenia przestrzeni aktywności pozaszkolnej młodzieży powiatu dzierżoniowskiego poprzez:

  • diagnozowanie potrzeb,
  • uporządkowanie już realizowanych działań,
  • projektowanie nowych przedsięwzięć.

w obszarach:

  • BEZPIECZEŃSTWA I PROFILAKTYKI
  • WOLONTARIATU
  • ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ
  • PASJI NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH

Wizja PAM

Młodzież powiatu dzierżoniowskiego świadomie korzysta ze stworzonych jej możliwości rozwoju talentów i zainteresowań, a także nabywa nowe umiejętności w obszarach spójnych działań osób fizycznych i prawnych zintegrowanych wokół idei tworzenia kreatywnego społeczeństwa obywatelskiego.