Aktualności

Rekrutacja nauczycieli gotowych poprowadzić lekcje przed kamerami TVP

Telewizja Polska S.A. postanowiła włączyć się w proces edukacyjny, wspierając szkoły ofertą kierowaną do uczniów, a polegającą na opracowaniu cyklu lekcji, emitowanych na kilku kanałach TVP. Niezbędny jest w tym udział doświadczonych nauczycieli. Zwracam się więc do Państwa o pomoc w rekrutacji nauczycieli gotowych poprowadzić lekcje przed kamerami TVP. Przygotowane one będą według poniższych zasad.

 • lekcje przygotowywane na Dolnym Śląsku mają obejmować język angielski i język niemiecki;
 • poziom nauczania – wszystkie klasy liceum ogólnokształcącego, zarówno ponadgimnazjalnego, jak i ponadpodstawowego;
 • jednostka lekcyjna trwać ma 25 minut (samo nagranie może trwać dłużej, po zmontowaniu będzie to 25 min.);
 • nagranie dokonane będzie w siedzibie TVP we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej;
 • szczegóły dotyczące wyposażenia studia w pomoce będą ustalane między nauczycielem a TVP w kontakcie telefonicznym;
 • termin nagrania będzie ustalany każdorazowo w uzgodnieniu między nauczycielem a TVP;
 • TVP zapowiada wynagrodzenie dla nauczycieli, ale kwoty nie są jeszcze ustalone.

W przygotowaniu lekcji nauczycieli wspierać będą doradcy metodyczni. Zgłoszenie nauczycieli powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • szkoła
 • nauczany przedmiot (język angielski lub język niemiecki);
 • dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).

Nauczycieli należy poinformować, że podanie przez nich prywatnego numeru telefonu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tej danej przed Kuratorium Oświaty w celu realizacji zadań dotyczących zdalnego nadzoru pedagogicznego. W praktyce numerami tymi posługiwać się będzie Telewizja Polska.

Zgłoszenia kandydatur proszę kierować na adres:

j.madejska@kuratorium.wroclaw.pl

Pani wizytator Justyna Madejska, które informacje te będzie zbierała, nie zna szczegółów inicjatywy TVP, nie będzie więc w stanie udzielać odpowiedzi na pytania. Odpowiedzi takie będzie można uzyskać w TVP Wrocław po dokonaniu zgłoszenia.

Janusz Wrzal
Dolnośląski Wicekurator Oświaty