Aktualności

Wykłady na Uniwersytecie SWPS

W czwartek, 02.03.2023, nasi uczniowie brali udział w 3 wykładach na Uniwersytecie SWPS, które poświęcone były zdrowiu i równowadze psychicznej:
„Jak radzić sobie z problemami i porażkami w życiu codziennym”.
„Mnemotechniki, wzmocnienia pozytywne i inne czary, które uczynią Twoją pamięć lepszą”.
„Psychologia miłości- o emocjach i komunikacji w bliskich relacjach”.
Klasy biorące udział: 4A, 4D, 4E, 3C, 3D, 2B, 2E, 1A, 1B, 1E.
Opiekunowie: Agnieszka Lasoń, Maria Grajewska-Łyżwa, Iwona Orędarz