PEDAGOG

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Alicja Fitrzyk
ja.pedagog@o2.pl

Poniedziałek 8.00-12.00
Wtorek 10.30-13.30
Środa 8.00-12.00
Czwartek 8.00-12.00
Piątek 8.00-13.00

Konsultacje
Piątek 7.00-8.00

 

 

„SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY, NIE SŁABOŚCI”

Miejsce pedagoga szkolnego znajduje się na styku społeczności uczniów, nauczycieli i rodziców. Obserwując życie szkolne, konflikty i różnice interesów pełni rolę obiektywnego rzecznika praw ucznia, wspiera racjonalne rozwiązania trudności szkolnych i problemów osobistych, ukazuje możliwości budowania pozytywnych więzi. Nie zastępuje rodziców ani wychowawców, ale wspomaga ich w udzielaniu pomocy, korzystając ze współpracy specjalistów i instytucji wspierających szkołę i rodzinę.

Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy, kto ma kłopot, a nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić.

Szanowni Rodzice!

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!

Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli. Dlatego szkole bardzo zależy na naszej owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

Gdzie szukać pomocy ?
https://www.dzierzoniow.pl/pl/news/do-pe-ni-si-bezp-atna-pomoc-prawna-i-psychologiczna
https://pow.dzierzoniow.pl/bezplatna-pomoc-w-osrodku-interwencji-kryzysowej.html
https://www.mbp.dzierzoniow.pl/pl/page/darmowa-pomoc-prawna

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, pamiętajmy, że poza COVID-em dotykają nas jeszcze inne problemy. Nie czekaj zadzwoń po pomoc.