PEDAGOG

Szanowni Rodzice, Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie, informuję, iż w tym szczególnym czasie, kiedy nie możemy spotykać się w szkole, pozostaję do Waszej dyspozycji przez dziennik Librus. Proszę wyjaśniać wszystkie sprawy drogą elektroniczną. W ramach realizacji zdalnego nauczania proponuję także konsultacje on-line. Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach on-line proszę o kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego, celem ustalenia konkretnego terminu spotkania. Gdyby Państwo mieli potrzebę zgłoszenia jakiegokolwiek problemu natury pedagogicznej czy organizacyjnej – służę pomocą.

Życzę wytrwałości i bardzo Państwu dziękuję za wsparcie w tym trudnym czasie! Doceniam Państwa ogromną rolę w obecnym systemie edukacji.

Z poważaniem
Alicja Fitrzyk

 

„SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY, NIE SŁABOŚCI”

Miejsce pedagoga szkolnego znajduje się na styku społeczności uczniów, nauczycieli i rodziców. Obserwując życie szkolne, konflikty i różnice interesów pełni rolę obiektywnego rzecznika praw ucznia, wspiera racjonalne rozwiązania trudności szkolnych i problemów osobistych, ukazuje możliwości budowania pozytywnych więzi. Nie zastępuje rodziców ani wychowawców, ale wspomaga ich w udzielaniu pomocy, korzystając ze współpracy specjalistów i instytucji wspierających szkołę i rodzinę.

Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy, kto ma kłopot, a nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić.

Szanowni Rodzice!

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!

Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli. Dlatego szkole bardzo zależy na naszej owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

Gdzie szukać pomocy ?
https://www.dzierzoniow.pl/pl/news/do-pe-ni-si-bezp-atna-pomoc-prawna-i-psychologiczna
https://pow.dzierzoniow.pl/bezplatna-pomoc-w-osrodku-interwencji-kryzysowej.html
https://www.mbp.dzierzoniow.pl/pl/page/darmowa-pomoc-prawna

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00-12.00
wtorek 8.00-13.00
środa: 9.00-13.00
czwartek 8.30-13.30
piątek 8.00-12.00