KLASA 1B – OGÓLNA

Klasa o orientacji na przedmioty maturalne. Kierowana jest dla uczniów o szerokich zainteresowaniach. Absolwenci tej klasy wybierają studia zarówno na kierunkach humanistycznych (np. polonistyka, historia, politologia, kulturoznawstwo, języki obce), jak i ścisłe (np. matematyka, architektura, mechanika, budownictwo).

Liczba miejsc: 30. Cykl kształcenia: 4 lata. Minimum punktowe: brak. Maksimum punktowe: 200.

Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone:

  • język polski,
  • język angielski,
  • matematyka.

Pierwszy język obcy:

  • j. angielski

Drugi język obcy:

  • j. niemiecki

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

  • j. polski
  • matematyka
  • język obcy
  • biologia lub chemia lub geografia lub historia lub fizyka (pod uwagę brana jest wyższa ocena)

Znajdź nas w Internecie:
https://2lodzierzoniow.pl
www.facebook.com/2lodzierzoniow