Aktualności

Odpowiedzialność prawna i karna za czyny nieletnich

W październiku wszystkie klasy pierwsze uczestniczyły w zajęciach z przedstawicielką Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie p. Barbarą Gaweł. Temat spotkania: „Odpowiedzialność prawna i karna za czyny nieletnich”. Młodzież została zapoznana z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności prawnej, w tym z: odpowiedzialnością karną, konsekwencjami za określone czyny zapisane w prawie jako przestępstwo lub wykroczenie, obowiązkiem ponoszenia przewidzianych przez normę sankcji oraz odpowiedzialnością za czyny własne i cudze.
Spotkanie zorganizowane przez pedagoga specjalnego p. Alicję Fitrzyk.