Aktualności

Nagrody Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego

Dzisiaj, na sesji Rady Powiatu zostały wręczone stypendia „Złoty Talent” za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/23 w dziedzinach: naukowej, artystycznej i sportowej. Z naszej szkoły zostały nagrodzone następujące osoby: Lena Kondej z kl.2a, Julia Sędziwa z kl.2c, Aleksandra Suchecka i Agnieszka Letniowska z kl. 4a, oraz Joanna Czernik i Maja Krawczyk z kl. 4e, a także nasz absolwent Dominik Pawelec. Również nasze Panie Dyrektor, p. Marzena Kudra i p. Anna Szydłowska zostały nagrodzone za pracę z okazji Dnia Edukacji Narodowej i otrzymały Nagrodę Starosty.
Serdecznie wszystkim gratulujemy!
 
Czytaj więcej
Aktualności

Odpowiedzialność prawna i karna za czyny nieletnich

W październiku wszystkie klasy pierwsze uczestniczyły w zajęciach z przedstawicielką Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie p. Barbarą Gaweł. Temat spotkania: „Odpowiedzialność prawna i karna za czyny nieletnich”. Młodzież została zapoznana z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności prawnej, w tym z: odpowiedzialnością karną, konsekwencjami za określone czyny zapisane w prawie jako przestępstwo lub wykroczenie, obowiązkiem ponoszenia przewidzianych przez normę sankcji oraz odpowiedzialnością za czyny własne i cudze.
Spotkanie zorganizowane przez pedagoga specjalnego p. Alicję Fitrzyk.
 
Czytaj więcej