SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Jakub Wójcik (3f) – przewodniczący
Bartosz Krysztofiak (2e) – wiceprzewodniczący

Opiekunowie:
Małgorzata Kilańska, Jowita Worek.