SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Pełniąca obowiązki przewodniczącego: Aleksandra Konieczna
Zastępca: Marta Szewczyk

Opiekunowie: Agata Kucharek, Wioletta Szober