SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodniczący – Maksymilian Miszczuk
Zastępca – Sara Gałka
Zastępca – Łukasz Przetocki
Sekretarz – Antoni Ołoszczyński

Opiekunowie:
Małgorzata Kilańska, Jowita Worek