SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodniczący – Olaf Sobczak – Szmal
Zastępca – Aleksandra Konieczna
Zastępca – Marta Szewczyk

Opiekunowie:
Małgorzata Kilańska, Jowita Worek